192 намерени резултати

избрани етикети:
монтана  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Смолян

Регистър на обектите с обществено предназначение - Приложение № 6 към Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с oбществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции .
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ - Смолян.
В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, както и данни за заличаване на регистрацията.

здравеопазване обекти с обществено предназначение РМС 103/2015 РЗИ Смолян
одобрен

Живородени по възраст на жените

живородени здравеопазване НЦОЗА
одобрен
одобрен

Регистрирани заболявания от някои заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване

заразни болести здравеопазване РМС 54/2019 регистрирани заболявания
одобрен

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването

здравеопазване туберкулоза РМС 54/2019 регистрирани НЦОЗА заболявания
одобрен

Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения

Представени са данни за хоспитализираните случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по възраст на заболелите и по класове – МКБ-10.

здравеопазване лечебни заведения хоспитализации РМС 54/2019 НЦОЗА стационари