656 намерени резултати

избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на разпределение на пасища от ОПФ за индивидуално ползване към 01.01.2021г.

Регистър на разпределение на пасища от ОПФ за индивидуално ползване

мери община ОПФ пасища разпределение регистър РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър търговски обекти към 01.01.2021г.

Регистър търговски обекти

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър на предадени за оползотворяване отпадъци към 2021г.

община оползотворяване отпадъци регистър Мизия
одобрен

Регистър на категоризираните обекти в община Мизия към 01.01.2021г.

категоризирани обекти община регистър РМС 436/2017 Мизия