14 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Лица, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС юли

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/obligatoryRegistrations

регистър
одобрен

Лицензирани складодържатели и данъчните складове ЮЛИ

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/licensing

регистър
одобрен

Организации и институции, одобрени по Постановление № 75/06.04.2007 г на МС

Публичният регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС oт 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Регистърът се обновява периодично. Актуална информация може да се следи на адрес: http://customs.bg/bg/page/227

регистър
одобрен

Освободени от акциз краен потребител (ОАКП) ЮЛИ

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/exemptOfExciseUser

регистър
одобрен

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво МАЙ

Агенция „Митници" поддържа електронен регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти

регистър
одобрен

разрешения за търг. с тютюневи изделия юли

В Агенция „Митници" се води публичен електронен регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия. Регистърът е видим на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/dtiregisters/tobacco.html.

регистър