5 намерени резултата

избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за ІІ - ро тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за І - во тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада за второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.06.2017 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада към 30.09.2017 г.

отчет за касово изпълнение на бюджета на община Грамада към 30.09.2017 г.

бюджет