150 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на имотите - частна държавна собственост

Регистър на имотите - частна държавна собственост, в управление на Областния управител на Област Кюстендил

държавна имоти кюстендил област регистър собственост РМС 214/2016
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост към 18.08.2021г.в Община Пловдив.
Данните се актуализират ежемесечно.

община общинска общинската собственост Пловдив регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Шумен

Регистър на имоти с държавна собственост на територията на област Шумен, актуален към декември 2020 г.

държавна собственост имоти област Шумен регистър собственост шумен РМС 214/2016
одобрен

Регистър на земи общинска собственост, дадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Банско
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

издадени община общинска публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър на имотите - частна държавна собственост

Регистър на имоти с държавна собственост

държавна имоти кюстендил област регистър собственост РМС 214/2016
 

Моля изчакайте