85 намерени резултати

избрани етикети:
видове 
одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2021 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2021 г.

видове земеделска одз Пазарджик регистър техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 28.02.2022 година.

видове горска горска техника земеделска земеделска техника машини за земни работи одз Пловдив техника РМС 214/2016
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Кърджали техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Кърджали земеделска, горска техника и машини за земни работи към 04.03.2022 година.

видове горска Кърджали машини одз техника РМС 214/2016
одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 28.02.2022 г.

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград видове горска техника земеделска техника машини за земни работи одз техника регистрация РМС 214/2016