4 намерени резултати

избрани етикети:
видове 
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2021 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Пазарджик земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2021 г.

видове земеделска одз Пазарджик регистър техника РМС 214/2016 регистрирана