14 намерени резултати

избрани етикети:
видове 
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Брой на регистрираните на територията на област Търговище селскостопански животни през 2021г.

видове животни одз регистър РМС 214/2016 Търговище брой селскостопански
одобрен
 

Моля изчакайте