1649 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за периода 01.01.– 31.12.2022 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда съгласно чл. 17, Глава II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти. В чл. 19 на ЗООС подробно е описано какво представлява информацията за околната среда.

заявления ЗДОИ регистър РМС 436/2017 ИАОС постъпили 2022
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2022

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2022

достъп заявления информация община регистър РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на туристическите забележителности

обекти регистър туристически РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Места (адреси) за разположение на съдовете на територията на Община Велико Търново

велико търново община отпадъци площадки предаване регистър съдове РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост към 2022г.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост към 2022г.

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Белослав
 

Моля изчакайте