155 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

бургас имоти община общинска продажба публичен разпоредителни регистър сделки собственост строеж право РМС 436/2017 замяна
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистрите водени в Община Разград е актуални към 31.08.2020г.
Регистър на публична общинската собственост
Регистър на частна общинската собственост

община общинска собственост регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2019г.

община превоз пътници регистър таксиметров Разград РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

административни актове община Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на концесиите

актуален към 28.02.2019г.

концесии община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистрите водени в Община Разград са по години

община паркиране регистър увреждания Разград РМС 436/2017