294 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Велинград
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността на Община Луковит

институции социални услуги РМС 54/2019 Луковит
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Луковит

одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019 Луковит
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства и управители на търговски дружества - 2020

информация монтана община ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 подлежаща
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

заповеди ипуп пуп регистър РМС 54/2019 Община Луковит
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет на касовото изпълнени на бюджета на Община Борован 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет счетоводство РМС 54/2019 Борован