36 намерени резултати

избрани етикети:
етажна собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Белово

етажна собственост община регистър сдружения собственици РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

към 29.01.2021г.

етажна собственост община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна собственост община РМС 436/2017 Вълчедръм
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна собственост Иваново община РМС 436/2017