238 намерени резултати

избрани етикети:
разрешения  екология  здравеопазване 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Лом
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници за 2020 г.

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж за 2020 г.

издадени община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Търговище
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ

Регистър на разрешителните, издадени от РИОСВ - Пловдив

околна среда Пловдив разрешения разрешителни риосв РИОСВ - Пловдив РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешения за поставяне на преместваем обект

Регистрите водени в Община Разград са по години

обект община разрешения Разград РМС 436/2017 преместваем поставяне