236 намерени резултати

избрани етикети:
разрешения  екология  здравеопазване 
одобрен

Дейност на стационарите на лечебните заведения

дейност на стационарите здравеопазване лечебни заведения РМС 54/2019 НЦОЗА
одобрен

Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения

Представени са данни за хоспитализираните случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения по възраст на заболелите и по класове – МКБ-10.

здравеопазване лечебни заведения хоспитализации РМС 54/2019 НЦОЗА стационари
одобрен

Лица с увреждания

Представени са данни за Освидетелствани лица над 16-годишна възраст с призната трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане и данни за Освидетелствани деца до 16-годишна възраст с признати вид и степен на увреждане

здравеопазване лица с увреждания НЦОЗА
одобрен

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания

здравеопазване злокачествени новообразувания регистрирани НЦОЗА заболявания
одобрен

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването

здравеопазване туберкулоза РМС 54/2019 регистрирани НЦОЗА заболявания
одобрен

Регистрирани заболявания от някои заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване

заразни болести здравеопазване РМС 54/2019 регистрирани заболявания