191 намерени резултати

избрани етикети:
издадени 
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Списък на физическите/юридическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Националния парк съгласно Закона за защитените територии

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл. 50, т.5 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ - 2021г.

домашни животни издадени паша разрешителни регистър РМС 214/2016 паркове национални ДНПП
одобрен

Общи административни актове - от януари до юни 2021г.

административни актове издадени община регистър общи РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Регистър на издадените от РИОСВ - Хасково Решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР

издадени регистър решения риосв Хасково ЗБР РМС 436/2017 ЗООС
одобрен

Разрешения за строеж 2021г.

Регистър на издадени разрешения за строеж 2021г. Община Куклен

издадени община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Куклен 2021г.
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

административни актове издадени община регистър общи РМС 436/2017 Ракитово
 

Моля изчакайте