91 намерени резултата

избрани етикети:
икономика 
одобрен

Регистър частна общинска собственост

Частна общинска собственост

икономика
одобрен

Регистър на договори за дарения 2013 г.

Регистър на договори за дарения 2013 г.

икономика
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Чл. 97 и чл. 140, ал. 6 от Закон за публичните финанси.
Данни към 30.06.2016

икономика
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

икономика
одобрен

Търговски дружества-Община Златарица

Търговски дружества, в които Община Златарица има дялове или акции през 2017г.

икономика