638 намерени резултати

избрани етикети:
наем  регистър 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

набор от данни за периода 2015-2020 г.

достъп заявления здои информация община регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Земи - общинска собственост, отдадени под аренда /наем - към 2020 година

аренда наем община регистър на общинска собственост РМС 214/2016 Антоново
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на общината

набор от данни към 2020 г.

военните паметници община регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на културните институции на територита на Общината

набор от данни към 2020 година

институции културни културни институти община регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж до 31.12.2020

Регистър на издадените разрешения за строеж до 31.12.2020

Драгоман издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016