221 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Лом
одобрен

Ригистър на публична общинска собственост

набор от данни за периода 1997-2020 г.

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС (ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год)

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки Сливо поле собственост РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни сделки собственост Троян РМС 436/2017
одобрен

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

РЕГИСТЪР-ОбЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

община общинска регистър собственост Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Челопеч

етажна община регистър режим сгради сдружения собственици собственост челопеч РМС 436/2017
 

Моля изчакайте