221 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Сливен

етажна сдружения собственици собственост РМС 436/2017 община Сливен
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти частна общинска собственост на Община Царево

община общинска регистър собственост Царево частна РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти публична общинска собственост на Община Царево по наредба 5 и 8

имоти общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна каварна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в Община Годеч

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Годеч
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици в сгради с режим на етажна собственост

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Банско
 

Моля изчакайте