195 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Регистър на сключените договори за наем и аренда на земеделски земи в област Стара Загора, регистрирани в Общинските служби по земеделие.

аренда договори наем одз регистър РМС 435/2020 Стара Загора
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост, община Аксаково

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Аксаково
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Хасково РМС 214/2016
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община сгради сдружения собственост Хасково РМС 436/2017