221 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Венец издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016