195 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

актове ветово община одобрени планове пуп регистър РМС 54/2019
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Русе

община общинска разпоредителни русе сделки собственост РМС 436/2017