195 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2019 година

ветово община паспорти регистър строежи технически РМС 54/2019
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

аренда договори наем одз Перник регистър РМС 435/2020
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост Тунджа РМС 436/2017
одобрен

Регистър на актове за публична общинска собственост

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил.

имоти община общинска разпоредителни сделки собственост РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на актовете за частна общинска собственост

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост частна РМС 436/2017 Самуил