182 намерени резултати

избрани етикети:
актове  издадени 
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

административни актове издадени община регистър общи РМС 436/2017 Банско
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б“ на ЗВ

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

издадени община общинска публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

административни актове община регистър смолян общи РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

административни актове издадени община смолян списък общи РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

административни актове издадени община списък общи РМС 436/2017 Провадия