97 намерени резултата

избрани етикети:
актове за общинска собственост  общинска собственост 
одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земи- общинска собственост, отдадени под наем/аренда на територията на Община Белене през 2015-2016 стопанска година.

белене земи наеми общинска собственост
одобрен

Регистър на общинската собственост

актове за общинска собственост общинска собственост
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост

Чл. 63 на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общинска собственост
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост - частна и публична

Община Роман общинска собственост публична Роман частна
одобрен

Регистър на частна общинска собственост община Златарица

имоти частна общинска собственост

общинска собственост