34 намерени резултати

одобрен

Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински и неживотински произход

Бизнес операторите след подаване на заявление до Областните дирекции по безопасност на храните за регистриране на транспортни средства по седалище на фирмата се вписват в Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински и неживотински произход

храни РМС 54/2019 транспортни средства