2672 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен

информация община Сливен имущество корупция отнемане незаконно ЗПКОНПИ противодействие придобито РМС 54/2019