84 намерени резултати

избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 31.12.2020

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 31.12.2020

бюджет второстепенни Драгоман община разпоредители списък РМС 436/2017
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

бюджет себра РМС 54/2019 МЗХГ
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добрич за третото тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Добрич за третото тримесечие на 2020 г.

бюджет добрич община отчет на бюджета РМС 54/2019 трето тримесечие
одобрен

СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет

за 2019г.

бюджет второстепенни разпоредители община Разград РМС 436/2017
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета през 2017г.

Данните са извлечени от отчета на Община Разград предаден в Министерството на финансите:
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – РА
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

бюджет касово изпълнение община Разград РМС 54/2019