108 намерени резултати

избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Проведия
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на Община Лом

бюджет второстепенни община разпоредители списък РМС 436/2017 Лом
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенни разпоредители с бюджет

бюджет второстепенни община разпоредители списък РМС 436/2017 Стражица
одобрен
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 - декември 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Мизия
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 - ноември 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Мизия