595 намерени резултати

одобрен

Бюлетини съдебен статус

Статистическа информация по месеци и бюра съдимост за съставените бюлетини за съдимост и бюлетини по чл. 78 А.

регистър бюлетин Министерство съдебен статус правосъдието
одобрен

Списък на второстeпенните разпоредители

Списък на второстeпенните разпоредители за 2021 г.

бюджет второстепенни община разпоредители регистър РМС 436/2017 Николаево
одобрен

Информационни досиета на закони, свързани с правото на ЕС

Систематизирана информация, свързана с въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони.

Европейски съюз Народно събрание закони право на ЕС
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

бюджет данни община РМС 214/2016 РМС 54/2019 Мирково