5 намерени резултата

одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

образование
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

екология
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове