70 намерени резултата

избрани етикети:
закон за водите  каварна  обекти с обещствено предназначение  Басейнова дирекция  заустване  трапезни  екология 
одобрен
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите

Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води съгласно Закона за водите

водовземане закон за водите регистър
одобрен