13 намерени резултати

избрани етикети:
площи 
одобрен

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета, на дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Община Сливо поле

дървета значение историческо община площи регистър Сливо поле РМС 436/2017 озеленени
одобрен
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Р Е Г И С Т Ъ Р НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 2020 г.

община площи РМС 436/2017 озеленени Николаево
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи - Царево

община площи регистър Царево РМС 436/2017 озеленени
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на зелените площи в град Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“

община площи публичен регистър РМС 436/2017 Търговище озеленени