10 намерени резултата

избрани етикети:
професионално образование  центрове за информация и професионално ориентиране и обучение 
одобрен

Информация за утвърдения план-прием 2018/2019 в област Стара Загора

Информация за утвърдения план-прием 2018/2019 в област Стара Загора след завършен 7 клас

образование училища детски градини ЦПЛР професионално образование профилирано образование
одобрен

Информация за утвърдения план-прием 2017/2018 в област Стара Загора

Информация за утвърдения план-прием 2017/2018 в област Стара Загора след завършен 7 клас

образование професионално образование профилирано образование средно образование
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Средец

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община

професионално образование
одобрен

Прием 2016 - Професионални гимназии

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС С КОНКУРСЕН ИЗПИТ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

професионално образование
одобрен
одобрен

Реализиран прием на ученици след завършен седми клас

Реализиран прием на ученици след завършен седми клас

7 клас VII клас варна гимназии прием професионално образование професия профил профилирано образование