5 намерени резултати

избрани етикети:
Регистър на категоризираните туристически обекти 
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в Oбщина Кaрнобат

карнобат Регистър на категоризираните туристически обекти
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Златоград

Регистърът е актуален към 25.10.2017г.

Регистър на категоризираните туристически обекти
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в Община Годеч

Регистър на категоризираните туристически обекти

община Регистър на категоризираните туристически обекти РМС 436/2017 Годеч