225 намерени резултати

избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на Община Елена към м. Януари 2021 г.

бюджет касово община отчети РМС 54/2019 Елена изшълнение
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета

бюджет изпълнение касово община отчети Болярово РМС 54/2019
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници
одобрен
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 - декември 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Мизия