67 намерени резултати

избрани етикети:
строеж  детска градина  Силистра 
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация -2020 г.

експлоатация община разрешителни регистър строеж удостоверения въвеждане РМС 214/2016 Ситово
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж до 31.12.2020

Регистър на издадените разрешения за строеж до 31.12.2020

Драгоман издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Лозница