3 намерени резултата

избрани етикети:
висше образование 
непроверен

Справка за броя на регистрираните документи на завършилите студенти в периода от 1.3.2018 г. до 1.3.2019 г.

Справка за броя на регистрираните документи на завършилите студенти в периода от 1.3.2018 г. до 1.3.2019 г.

висше образование брой завършили студенти
одобрен

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

висше образование
одобрен

Списък на преобразуваните и закрити институции в предучилищното и училищното образование в област Силистра до 15.09.2017 г.

Закрити и преобразувани училища, детски градини и извънучилищни звена до 15.09.2017 г. в област Силистра

висше образование