36 намерени резултата

избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

одобрени ПУП устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Трън

строителни разрешения устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Регистър на обектите въведени в експлоатация в Община Трън

устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Трън

инвестиционна политика устройство на територията
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017 г.
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018 г.

устройство на територията