1 намерен резултат

избрани етикети:
Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 т. 
одобрен

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 т.