256 намерени резултата

избрани етикети:
екология  лекарствени продукти  разрешения  биогенни елементи  Струма  здравеопазване 
одобрен

Регистър на разрешенията за таксиметров превоз на територията на Столична община

Регистър на разрешенията за таксиметров превоз на територията на Столична община

община превоз разрешения разрешителни столична такси таксиметров
одобрен

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения и Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

здравеопазване
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж

издадени разрешения строеж