3 намерени резултати

избрани етикети:
здравеопазване 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в РЗИ - Пловдив

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Пловдив.

дрогерия здравеопазване издадени Пловдив регистър удостоверения регистрация РЗИ РМС 214/2016
одобрен

Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Пловдив.

заведения здравеопазване извънболнична лечебни Пловдив помощ регистър хосписи РЗИ РМС 103/2015
 

Моля изчакайте