143 намерени резултати

избрани етикети:
културни  научна инфраструктура  Мездра  обслужващи звена  образование 
одобрен

Списък на училищата и детските градини в областта

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора за учебната 2020/2021 година

детски градини образование руо списък училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности в община Каварна

каварна културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти в община Каварна

институти каварна културни община регистър РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 01.02.2021г.

детски градини обслужващи звена община списък училища Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

образование руо РМС 214/2016 Враца