147 намерени резултати

избрани етикети:
културни  научна инфраструктура  Мездра  обслужващи звена  образование 
одобрен

Списък на училищата и детските градини в областта

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ в област Стара Загора за учебната 2020/2021 година

детски градини образование руо списък училища РМС 214/2016 Стара Загора
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности в община Каварна

каварна културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти в община Каварна

институти каварна културни община регистър РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 01.02.2021г.

детски градини обслужващи звена община списък училища Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Образователни институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

Списък на образователните институции в област Враца за учебната 2020/2021 година

образование руо РМС 214/2016 Враца