7 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
Мездра  обслужващи звена  образование 
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 28.02.2019г.

детски градини обслужващи звена община списък училища Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена в Община Годеч

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена

детски градини обслужващи звена община училища РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Вълчедръм

Преадресиран към Регионално управление по образованието, съгласно РМС № 54/01.02.2019 г.

образование община РМС 436/2017 Вълчедръм