1 намерен резултат

непроверен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Ябланица

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Ябланица

местен реферундум предложенията