9737 намерени резултати

одобрен

Регистър за брой абонати съгласно чл.33, ал.2, т.6 от ЗЕС

Регистърът се актуализира. За актуална информация може да се следи на адрес:
http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:252:2094785569338164::NO::P252_ADV,P252_X:0,0,1

РМС 435/2020
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения на територията на община Баните, област Смолян

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения на територията на община Баните, област Смолян към 15.10.2020 г.

РМС 436/2017
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС РМС 54/2019
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНИТЕ