5906 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета за 2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета за 2019 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета за 2019 г.
одобрен

Разпределение на пасища, мери и ОПФ за индивидуално ползване за 2019 г.

Разпределение на пасища, мери и ОПФ за индивидуално ползване за 2019 г.

Разпределение на пасища мери и ОПФ за индивидуално ползване за 2019 г.
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година
одобрен
одобрен

Регистър на общинска собственост -2019 г.

Регистър на общинска собственост -2019 г.

Регистър на общинска собственост -2019 г.
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.