5279 намерени резултата

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година

Регистър на категоризираните туристически обекти за 2019 година
одобрен
одобрен

Регистър на общинска собственост -2019 г.

Регистър на общинска собственост -2019 г.

Регистър на общинска собственост -2019 г.
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 2019 Г.
одобрен
одобрен