8 намерени резултати

одобрен

Регистър на актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/