8 намерени резултати

одобрен

Регистър - УВЕ

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Кюстендил (от 2012 г.)

въвеждане в експлоатация