86 намерени резултата

одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за мандат 2019-2023 г.

Данни към 30.04.2020 г.

ОбС Добрич регистър върнати решения на Общински съвет
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич за 2020 г.

Списъкът е Приложение №11 към Бюджет 2020, приет с Решение 4-9 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

второстепенни разпоредители с бюджет община Добрич 2020 г.
одобрен